Bolaget

Proprius Förvaltnings AB  (556609-5815) är ett av Betlehemskyrkans Missionsförsamling helägt  aktiebolag. Bolaget bildades under 2001 och förvärvade 2002 två fastigheter av bolagets ägare Betlehemskyrkans Missionsförsamling i Göteborg. Det var fastigheterna Vasagatan 26-30 samt Lådämnesgatan  34-42, dessa  redovisas närmare under rubriken fastigheter på hemsidan. Bolaget har egen  personal för ekonomisk och teknisk förvaltning. Fastigheten på Lådämnesgatan  förvaltas på bolagets uppdrag av Kjellberg och Möller AB. Bolaget är medlem i Göteborgs Fastighetsägarförening och  arbetar med Aktiv förvaltning.

Bolagets uppdrag är att på affärsmässiga villkor förvalta och utveckla bolagets fastigheter för att få en effektiv och lönsam förvaltning.

Bolagets ledning och styrelse utgörs sedan bolagsstämman 2016 av följande personer:

Christina Backman
Lars-Erik Beckung
Lennart Bergström
Lennart Brodén (ordförande)
Clas Fridén
Ulf Gärdhagen
Anna Näsbom

VD
Hans Linderstad

Joakim Svensson (aukt. revisor)
Åsa Anderberg (ersättare aukt. revisor)