Aktuell information

Förberedelser pågår för det fortsatta utbytet av fönster i huskropp 3, dvs delen mot Erik Dahlbergsgatan. Just nu väntar vi på Byggnadsnämndens behandling av ärendet och vi hoppas kunna komma igång under hösten. Mera information kommer.

Vi får väldigt många förfrågningar om att hyra lägenhet hos oss och vill informera om att eventuellt lediga lägenheter kommer annonseras ut via BoPlats Göteborg.

När det gäller garageplatser på Karl Gustavsgatan 12 så har vi förnärvarande inga lediga platser och har flera både interna och externa hyresgäster på intresselistan. Om du ändå är intresserad av att finnas med på intresselistan vänligen skicka ett mail till fastighetsansvarig, se kontakt.